Kosten

De kosten voor deelname aan het toernooi zijn als volgt:

  • EUR 11,00 voor het eerste onderdeel
  • EUR 7,00 voor het tweede onderdeel
  • EUR 8,00 voor het diner op zaterdagavond
  • EUR 6,00 per overnachting (vrijdag op zaterdag en/of zaterdag op zondag)
  • EUR 6,00 voor een t-shirt (normaal model of damesmodel) – 3 euro voor Panache leden

De prijs voor een t-shirt is een beetje hoger dan afgelopen jaren. Dit komt omdat we dit jaar hebben besloten om een beter kwaliteit shirts te verkopen! Meer informatie is te vinden bij het tabje t-shirts.

De inschrijving is pas geldig zodra alle kosten die zijn verbonden aan deelname aan het toernooi zijn voldaan door de deelnemer, inclusief kosten voor het diner.

Als je een extra persoon mee wilt laat eten bij het diner op zaterdagavond, stuur de organisatie dan even een email: toernooi@esbvpanache.nl.

De kosten voor deelname dienen voor aanvang van het toernooi te zijn voldaan door het verschuldigde bedrag over te maken op ING rekening NL67INGB0001585734, ten name van ‘E.S.B.V. Panache‘ te Eindhoven.
Vermeld hierbij ‘Panache Toernooi‘ en uw naam en voorletters

Voor betalingen vanuit het buitenland zijn de volgende gegevens beschikbaar:
IBAN/SEPA Nummer: NL67INGB0001585734
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK N.V

Probeer, indien mogelijk, de betaling vooraf via de bank te doen. Als dit niet mogelijk is, kan contant worden betaald aan de registratie tafel tijdens het toernooi. Er is echter GEEN pinautomaat aanwezig op de wedstrijdlocatie.

Opmerking: Wanneer je per bank betaald, moet dit ruim voor het toernooi geschieden. Uit ervaring is gebleken dat het verwerken van betalingen via de bank niet erg snel verloopt, voornamelijk tijdens het weekend. Het is voor ons dan niet mogelijk om te controleren of je hebt betaald. We verzoeken dan ook om geen betalingen via de bank meer te doen na de vrijdag (15 februari) voor het toernooi.