Commissies

Commissies binnen Panache

Geïnteresseerd om bij een commissie gaan of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar bestuur@esbvpanache.nl.

Algemene Commissies

Technische Commissie (TC)

De Technische Kommissie waarborgt de kwaliteit van de training en is verantwoordelijk voor het vormen en het inschrijven van de competitie teams. Er is een speciale commissie voor deze taak, omdat het bestuur jaarlijks wisselt, maar we niet de trainingen willen veranderen ieder jaar.

Toernooi Kommissie (ToKo)

De Toernooi Kommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse Panache Toernooi.

Panache Lustrum Kommissie (PLuK)

De Panache Lustrum Kommissie is actief tijdens de lustrum jaren van Panache.

Panache Activiteiten Kommissie (PAK)

De Panache Activiteiten Kommissie organiseert activiteiten voor alle Panache leden op reguliere basis. Deze commissie heeft ook een eigen budget. Het doel is om zo’n twee à drie activiteiten per maand te organiseren. Denk aan badminton-gerelateerde activiteiten zoals het sturen van promotie om deel te nemen aan toernooien of toernooien op hoog niveau te bezoeken, en niet-badminton-gerelateerde activiteiten zoals
bijvoorbeeld een filmavond of picknick.

Reizend in Mythisch België of Elders (RiMBoE)

De RiMBoE organiseert het ledenweekend waar alle Panache leden mee naartoe mogen gaan.

Panache Intro Kommissie (PIK)

De Panache Intro Kommissie organiseert alles wat nodig is om Panache te presenteren tijdens de TU/e Bachelor introweek en de Fontys Purple week voor de start van ieder studiejaar. Dit omvat het staan om de campus market en het houden van een workshop.

De Internet Kommissie (DIK)

De Internet Kommissie heeft de leiding over de digitale organisatie van Panache. Dit omvat e-mail aliassen en website permissies.

Promotie Commissie (ProCo)

De Promotie Kommissie zorgt voor alle sociale media accounts en het creëren van promotiemateriaal voor activiteiten en evenementen.

Sponsor Commissie (SpoCo)

De Sponsor Kommissie onderhoud de contracten en relaties met onze sponsors en probeert meer sponsoren te werven voor onze associatie.

Club Kampioenschappen Kommissie (CKK) 

De CKK is verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van De Panache Club Championships, waarbij alle leden kunnen strijden om te bewijzen dat zij de beste speler van Panache zijn.

Panache Lange Termijn Beleid Kommissie (PLaTBeK)

De PLaTBeK creëert de lange-termijn policy iedere vijf jaar.

Trainingsweekend Organisatie Kommissie (TOK)

De TOK organiseert een jaarlijks trainingsweekend voor alle Panache leden. Het trainingsweekend is twee dagen vol badmintontraining, leuke activiteiten, en een overnachting.

De Kas Commissie (KasCo)

De KasCo bestaat uit oud-penningmeesters die de huidige penningmeester controleren. Grote uitgaven moeten worden goedgekeurd door de KasCo, net als het jaarlijks financiële verslag aan het einde van ieder bestuursjaar. Leden kunnen niet in de KasCo zitten voor meer dan twee opeenvolgende jaren.

De Raad van Advies (RVA)

De Raad van Advies bestaat uit oude bestuursleden en ereleden met ervaring om het huidige bestuur te adviseren. De RvA beantwoordt geen simpele vragen maar helpt alleen met complexe zaken.

De PKK’s en andere Commissies

Als er geen beschrijving gegeven is, dan heeft deze commissie geen reguliere bijeenkomsten, activiteiten, of iets soortgelijks. Deze commissie heeft dan geen visuele impact op de vereniging.

Panache Kantine Kommissie

Spelletjes Kommissie (SpeK)

De Spelletjes Kommissie plant avonden in om samen te komen met alle SpeK-leden om bord- en kaartspellen te spelen.

Panache Incorporeert Stickers (PIS)

De PIS is een groep van Panachers die grappige WhatsApp stickers van elkaar maken en delen in hun eigen WhatsApp groep.

Societé Cuisine Haute Aux Panache (SCHaAP)

Thee Appreciatie Kommissie (TAK)

Panache Koffie Kommissie

Panache MiniP’ette Redactie (PaMPeR)

Deze commissie creëert een klein vereningingsmagazine voor haar leden met informatie en leuke artikelen.
Op dit moment, in het jaar ’23-’24, support deze commissie het schrijven van de nieuwsbrief.

Panache Konstitutie Kommissie (PKK)

Panache Klachten Kommissie

Panache Knuffel Kommissie

Kont Appreciatie Kommissie (KAK)

JaarVerslag Commissie (JVC)

Kommissie Geschied Beschrijving (KGB)

Panache Douche Front (PDF)

Panache Commando Kommissie (PeeCoK)

Erelid eN Erelid Commissie (ENECO)

Bas Is Erelid, Rik en Tom Juichen Em Toe (BIERTJE)

Liederrijk Panache Genootschap (LPG)

Panache Actieve Members Manifestatie Baanbrekend Op Onze Manier (PALMBOOM)

Bata44 Commissie (BaCo)

Panache LAN Committee (PLANK)

Verdrietige PanacheR Opvang (VPRO)

Rekken En Strekken En Trekken (RESET)